Farma na Bludovečku

Farma na Bludovečku v podobě obory a Dvorečku je zajímavým spestřením pro naše hosty.

Farma na Bludovečku

Farma na Bludovečku se dělí na dvě základní části. První z nich je Dvoreček, kde návštěvníci mají možnost potkat řadu zvířat běžně chovaných na farmách. Druhou částí je pak obora, v níž se pasou stáda mnoha zajímavých druhů zvířat, která v lese už dnes běžně nepotkáte.

Dvoreček

Součástí farmy je Dvoreček, ve kterém jsou k vidění například kozy, slepice, hedvábničky, labutí husy, krocan, krůta bronzová, křepelky či papoušci.

Obora

Bezesporu největším lákadlem je však 9 hektarů velká obora, v níž byl založen chov jelení a dančí zvěře.

V začátcích oboru obývala jen sedmičlenná stáda jelena evropského a daňka skvrnitého, která se však od té doby výrazně rozrostla.

Kromě toho přibyla i řada dalších druhů, z nichž za zmínku stojí především vzácný jelen milu.

Cíl farmy

Celá farma, zejména pak obora si dává za cíl, aby umožnila návštěvníkům vidět na vlastní oči zvěř, která se ve volné přírodě dnes vyskytuje jen velmi ojediněle a tudíž se s ní téměř nesetkají.

Zvířata navíc mohou sledovat zblízka a v jejich přirozeném životním prostředí.