Ruční papírna Velké Losiny

Vzdálenost od Bludovečku: 13,7 km

Papírna ve Velkých Losinách je jednou z nejstarších v Evropě a díky zachování tradičních postupů patří dodnes mezi velice oblíbené. Ačkoli areál prošel řadou rekonstrukcí, uchránil si svůj typický historický vzhled. Není tak divu, že díky kombinaci těchto faktorů byla papírna roku 2001 prohlášena vládou České republiky národní kulturní památkou.

Stejně jako s mnoha významnými okolními stavbami, je i se vznikem zdejší papírny neodmyslitelně spjat rod Žerotínů. Papírnu nechal na konci 16. století vybudovat Jan mladší ze Žerotína, nazývaný také Jan Losinský. Nezvratitelný důkazem o provozu papírny je dosud nejstarší známá průsvitka z roku 1596 v podobě žerotínského erbu, tedy lva s korunkou stojícího na třech pahorcích. Počátek jejího fungování se však odhaduje dříve, možná již na rok 1591.

Ovšem již roku 1603 podnik Jan mladší ze Žerotína pronajal papírníkovi Ondřeji Klugovi a i později zůstává papírna spjata se samými významými lidmi v tomto oboru. Některým papírníkům se zde však vůbec nedařilo, za všechny můžeme jmenovat především manžela Barbory Göttlicherové, která se stala roku 1680 jednou z prvních obětí zdejších nechvalně známých čarodějnických procesů, které si podle některých pramenů vyžádaly až sto obětí.

V roce 1729 pořídili pánové ze Žerotína do papírny holandr k přípravě papíroviny. O tom, jak velký a vynález své doby to byl hovoří i fakt, že se jednalo pravděpodobně o první zařízení tohoto druhu na Moravě. Ani snaha Žerotínů udělat z papírny prosperujicí a moderní podnik, kterou podporovali především nákupem všemožných technických novinek v tomto oboru, nepomohla papírně, a tím pádem ani jejím nájemníkům k prosperitě.

Roku 1778 tak papírnu Jan Ludvík ze Žerotína prodal papírnickému mistru Matyáši Wernerovi ml. Ten z ní konečně udělal prosperující podnik. Kromě toho došlo v tomto období, tedy na přelomu 18. a 19. století k renovaci papírny, která získala svou nynější pozdně barokní a klasicistní podobu.

V polovině 19. století pak přichází velký papírenské výroby, který má za následek velkou krizi v odbytu a následný krach mnoha papírenských manufaktur. V té době pzdejší papírnu vlastní rodina Antona Schmidta st., kteří si ji koupili v roce 1855. Jeho zásluhou je zde k provozu bělidla a textilní a papírenské výroby v 1913 přidána i vodní elektrárna.

Ukázalo se, že ručně vyráběný papír má skvělé filtrační vlastnosti, což manufakturu, společně s vzrůstající oblibou ručního papíru v uměleckých kruzích zachránilo. Ta se tak přenesla přes těžké časy, které věšině její konkurence "zlomily vaz" a díky její originalitě a jedinečnosti se zachovala až dodnes.

Roku 1949 se papírna stala součástí nedalekých Olšanských papíren, pod které v té době patřila většina papírenských manufaktur v okolí. Od roku 2006 je pak sídlem samostatné společnosti Ruční papírna Velké Losiny a.s.

Díky své bohaté historii a tradičním postupům, které se zachovaly až dodnes a jsou zárukou kvality, patří tato papírna mezi oblíbené stálice především mezi umělci, ale i při výrobě například papírenskéo zboží určeného pro reprezentační účely.

Veškeré kontakty včetně otevírací doby a informacích o vstupném najdete na oficiálních webových stránkách papírny.

Zdroj obrázku: http://www.zshk.cz/sites/default/files/P6097059.jpg